Supervision

Supervision gives til medarbejdere, der har et arbejdsfællesskab, som ønskes styrket.

Formålet med supervision er, at supervisanten bliver en mere faglig og menneskeligt nærværende professionel person.

 

En arbejdsgruppe:

  • laver en kontrakt om at sætte et bestemt tidsrum af til dette arbejde

  • den superviserende arbejder med at reflektere en sag, en situation, en problemstilling og specielt egen rolle

  • supervisor støtter dette stykke arbejde med sin egen opmærksomhed, sin viden og erfaringer

  • kollegerne som reflekterende team arbejder med ved at gøre sig overvejelser og hypoteser om, hvad der sker i situationen og inspirerer til nye måder at handle på.

  • en kontinuerlig proces, hvor man følger op på aftaler

  • en bevidstgørelse af medarbejdernes faglige og personlige udvikling

 

I en beskyttet tidsramme kan der blive plads til at få samlet indtrykkene og bearbejde dem til en forståelse med henblik på at gøre den senere indsats mere præcis.

Birgitte Winkel

 

Birgitte Winkel · mob: 61 86 15 45 · birgitte.bournonville@gmail.com