Supervision

Supervision gives til medarbejdere, der har et arbejdsfællesskab, som ønskes styrket.

Formålet med supervision er, at supervisanten bliver en mere faglig og menneskeligt nærværende professionel person.

 

En arbejdsgruppe:

  • laver en kontrakt om at sætte et bestemt tidsrum af til dette arbejde

  • den superviserende arbejder med at reflektere en sag, en situation, en problemstilling og specielt egen rolle

  • supervisor støtter dette stykke arbejde med sin egen opmærksomhed, sin viden og erfaringer

  • kollegerne som reflekterende team arbejder med ved at gøre sig overvejelser og hypoteser om, hvad der sker i situationen og inspirerer til nye måder at handle på.

  • en kontinuerlig proces, hvor man følger op på aftaler

  • en bevidstgørelse af medarbejdernes faglige og personlige udvikling

 

I en beskyttet tidsramme kan der blive plads til at få samlet indtrykkene og bearbejde dem til en forståelse med henblik på at gøre den senere indsats mere præcis.

Birgitte Winkel